Saturday, January 9, 2016

Thursday, December 25, 2014

63.மலைமகள் மகனே

மலைமகள் மகனே மாதவன் மருகனே
வேழமுகத்தோனே வேலவன் சோதரனே
ஐங்கரனே ஐயா ஆனந்த விநாயகா
மங்களம் புரிவாய் ஸ்ரீ கணநாதா

சரணம் சரணம் ஐயா சங்கரன் மகனே
இன்னல்கள் அகலவே முன்னில் வருவாயே
மலைமகள் கைப்பிடிமண்ணில் பிறந்தோனே
வேதமுதல்வனுன்னை மனமுருகி தொழுதோமே .

வேலன் காதல் நாடகத்தில் வேடமகள் வள்ளி முன்னில்,
ஓலமிடும் வாரணமாய் ரூபமேற்று நின்றோனே,
துன்டித்த தந்தமதை தூரிகையாய் பிடித்தோனே,
வலஞ்சுழி துதிக்கையோனே குலம் காக்க வருவாயே!
All rights reserved for the poem. Leela Narayanaswamy©

Wednesday, December 24, 2014

33.மலராய் விரியும்

மலராய் விரியும் மனம்
   கவர்பல வண்ணங்களாய்
அழகாய் சிதறும் கண்
   கவர்வண்ண கனவுகளாய்
ஓ ............. ஆசைப்பூ விரிந்ததிங்கே
ஆனந்தம் கூடுது இங்கே
விவாகப் பட்டணிந்து
   பெண்ணின் கல்யாணம்....


malaraay viriyum manam
    kavarpala vaNNangaLaay
azhagaay chithaRum kaNN
   kavarvaNNa kanavukaLaay
oh.... aasaippoo         virinthathinge
aanantham kooduthu inge
vivaaha pattaNinthu
  peNNin kalyaaNam

for Krishnaraaj for an ad of Chennai silks on 21.12.14
All rights reserved for the poem. Leela Narayanaswamy©

Sunday, December 14, 2014

62.துன்பம் ஓட இன்பம் சேர

சுவாமியே சரணமய்யப்பா
துன்பம் ஓட இன்பம் சேர துணையாய் உனைத்தேடி இங்கே
குருபதமும் தொழுதே இருமுடி தாங்கி வந்தோம் அய்யனே  சரணம்அய்யனே

தூயவிரதம் இருந்தே நாங்கள் துளசிமாலை மார்பில் அணிந்தே
சபரிமலை ஏறிவந்தோம் சரணம் அய்யனே சரணம் அய்யனே

ஐந்துமலை வாழும் அய்யா புலிவா ....கனனே ......
ஆடிப்பாடி பேட்டையிலே வாவரை தொழுதோம் அய்யனே
அழுதைநதியில் முழுகிக் கல்லும் இட்டோம் அய்யனே சரணம் அய்யனே

கடினமிகு கரிமலைச்சாரலும் ஏறிக்கடந்து வந்தோம் அய்யா
அடியார்க்கு எளியவன் உன்னைப் பாடிநின்றோமே
கடினமிகு கரிமலைச்சாரலும் ஏறிக்கடந்து வந்தோம் அய்யா
அடியார்க்கு எளியவன் உன்னைப் பாடிநின்றோமே

பம்பை ...நதியாம் தக்ஷின கங்கையிலே புனிதநீராடி
தேவர் தொழும் மைந்தா அய்யா உன்னைத் தேடியே சரணம் அய்யனே
பம்பையிலே விளக்கும் கண்டு நீலிமலையில் சரங்குத்தி ஆடி
பந்தளனின் கண்மணி உன்னை நாடி வந்தோமே சரணம் அய்யனே

மாசில்லா சபரியும் வாழ்ந்ததோர் மாமலையாம் சபரிமலையும்
மாதவமே கடந்தோமே சரணம் அய்யனே
 மாசில்லா சபரியும் வாழ்ந்ததோர் மாமலையாம் சபரிமலையும்
மாதவமே கடந்தோமே சரணம் அய்யனே

கும்பளமாம் அருவியில் முழுகி மஞ்சள்மாதா தேவியை வணங்கி
படிபதினெட்டும்.....ஏறி வந்தோம் அய்யனே சரணம் அய்யனே

நீலமேகவண்ணன் மைந்தா நீலகண்டன் அருளிய புதல்வா
மணிமாலை கழுத்தில் அணிந்தே பிறந்த பாலனே...
மணிகண்டனாதனே ......ய்

காந்தமலையில் வாழும் அய்யா கருணை ஒளி மின்னும் செல்வா
காந்தமலை நாதனே......ய்

 புத்துருக்கு நெய்யபிஷேகமும் பொன்னணிகள் சூடிய மேனியும்
சுவாமியே சுவாமியே சுவாமியே சரணம் அய்யப்பா

கற்பூர ஒளியில் மின்னும் கண்கவர் திருமுகமும் கண்டோம்
வானுயரும் சரணம் ஒலியில் தனைமறந்து நின்றோமே சரணம் அய்யனே

வில்லேந்தி நின்ற வீரன் புலி ஏறி வந்த தீரன்
ஆஸ்ராமத்தஞ்சனமெழுதிய கண்டன் அய்யனே சரணம் அய்யனே
சரணம் அய்யனே சரணம் அய்யனே

All rights reserved for the poem. Leela Narayanaswamy©
Written for Mr. Sibu Sukumaran for an album according to tune already set in June 2010.61.புற்றில் வாழ்ந்திடும் தேவா

புற்றில் வாழ்ந்திடும் தேவா போற்றிப்பாடுவோம் பாட்டு
புற்றில் வாழ்ந்திடும் தேவா வாராய் தாளத்தில் ஆடு (புற்றில்)

வளைந்தாடும் நேரம் மரக்கிளைகளும் ஆடிடுமே
மலையாளப்பெண்டிர் தாளத்தில் பாடுவரே புள்ளுவர்
குடத்தின்... தாளம் ........                                                            (புற்றில்)

படைபயக்கும் நீ படமெடுத்தால் ஜடைமுடியனின் அணிகலனே
விடைகாணா வினையும் தீர்ப்பாயே ........
படைபயக்கும் நீ படமெடுத்தால் ஜடைமுடியனின் அணிகலனே
விடைகாணா வினையும் தீர்ப்பாயே ........
அலைகடல் மேவும் அரி என்றும் அமரும் ஆசனம் நீ அன்றோ
அலைபோல் உயரும் துயரம் துடைப்பாயே .....
அலைகடல் மேவும் அரி என்றும் அமரும் ஆசனம் நீ அன்றோ
அலைபோல் உயரும் துயரம் துடைப்பாயே .....
மஞ்சள்தூவி வணங்கிடுவோம் முட்டை பாலிவை படைத்திடுவோம்
புற்றின் மேலே படமாய் வா வா வா .......                            (புற்றில்)

பிறந்த நேரத்துள்ள பிணிகள் நீக்குவாய்
     ஆயில்யம் பிறந்தோரின் ஆதங்கம் அகற்றுவாய்
ராகுகேது கிரக கோபம் போக்குவாய்
      நாகதேவா  ராகம் பாடி வணங்கினோம்
கனத்த மழையில் கண்ணனுக்கும் வசுதேவர்க்கும் குடையானாய்
யமுனைனதியைக் கடக்கத் துணைபோனாய் .......
கனத்த மழையில் கண்ணனுக்கும் வசுதேவர்க்கும் குடையானாய்
யமுனைனதியைக் கடக்கத் துணைபோனாய் .......
அயன்அரிஅரனாம் முத்தேவர் மகிழும் அன்பா அருளிடுவாய்
அடியவர் பாடும் பாட்டில் ஆடிடுவாய் .......
அயன்அரிஅரனாம் முத்தேவர் மகிழும் அன்பா அருளிடுவாய்
அடியவர் பாடும் பாட்டில் ஆடிடுவாய் .......
மஞ்சள்தூவி வணங்கிடுவோம் முட்டை பாலிவை படைத்திடுவோம்
புற்றின் மேலே படமாய் வா வா வா .......                            (புற்றில்)

All rights reserved for the poem. Leela Narayanaswamy©
Written for Mr. Sibu Sukumaran for an album according to tune already set in June 2010.

60.வேல்பிடித்து மயிலேறி வா வேலவனே

சுலோகம்
ஒராறு முகங்களும் ஈராறு கரங்களும்
ஓங்காரரூபமாய் ஒளிரும் திருமேனியும்
ரீங்காரமாய் காதில் ஒலிக்கும் சஷ்டிகவசமும்
தீங்கிலாவாழ்வினை ஈன்றிடும் என்றுமே

பாட்டு
வேல்பிடித்து மயிலேறி வா வேலவனே
வேலுருவில் சொர்ணமலை வாழுமய்யா எங்கள் காவலனே
 குன்றுதோறாடும் குமரா திருச்செந்தூர் முருகய்யா
குறவள்ளியின் மணாளா சிவபாலா கதிர்வேலா
மயில்காவடியாடு சஷ்டிகவசம் பாடு
கந்தனுக்கு போடு ஹர ஹர ஹர ஹர                   (வேல்பிடித்து)

அழகுமுருக பாலா அரியாம் மாலுக்குகந்த மருகா
அலையும் மனதில் அமைதியை வேண்டினோம் அருள்வாய் ஆறுமுகா
அழகுமுருக பாலா அரியாம் மாலுக்குகந்த மருகா
அலையும் மனதில் அமைதியை வேண்டினோம் அருள்வாய் ஆறுமுகா
ஹரஹரோஹர  ஹர ஹர ஹர ஹர ஹரஹரோ
ஹரஹரோஹர  ஹர ஹர ஹர ஹர ஹரஹரோ
உமையவள் கொஞ்சிட உரு ஒன்றானவா
உந்தைக்கு குருவான  குமரனுக்கு ஹர ஹர         (வேல்பிடித்து)

புரமெரித்த பரமன் நெற்றிகண்ணுதித்த புதல்வா
சூரதாரகர்க்கெமனாய்நின்றவா  நீறு தந்தருள்வாய்
புரமெரித்த பரமன் நெற்றிகண்ணுதித்த புதல்வா
சூரதாரகர்க்கெமனாய்நின்றவா  நீறு தந்தருள்வாய்
ஹரஹரோஹர  ஹர ஹர ஹர ஹர ஹரஹரோ
ஹரஹரோஹர  ஹர ஹர ஹர ஹர ஹரஹரோ
ஆண்டியாய் நின்ற பழனிவாழ்திரு முருகய்யா
ஆணைமுகந்தன் அருமை இளவலுக்கு ஹரஹர (வேல்பிடித்து)

All rights reserved for the poem. Leela Narayanaswamy©
Written for Mr. Sibu Sukumaran for an album according to tune already set in June 2010.

32.கல்லாம் என்மனதில்

கல்லாம் என்மனதில் சொல்லாமல் நீ வந்ததேன்
கடலில் அலையென இரண்டறக் கலந்ததேன்
கண்ணிமைப்பொழுதில் கனவாய் மறைந்ததேன்
கனலான என்கண்உன் நிழல் தேடி அலையுதே (கல்லாம்)

நிறையும் என்விழிகள் ஆகும் நீரருவியாய்
நீ இங்கில்லைஎனும் நினைவின் சுழலியால்
பாடாத கவிதையே மறையாத ஓவியமே
காயாத புதுமலரே கண்மணி ஆனவளே
உறவாடி நீ நின்ற காலம் நினைத்தாலே
உயிரின் தாளம் தடமிடறிப் போனதே      (கல்லாம்)

இளநெஞ்சின் கனவிற்கு புதுநிலவானவளே
இதயவீணையின் நாதமாய் நின்றவளே
அறிகிலையோ நீ என் உணர்வின் அலைகள்
அன்றும் இன்றுமென் விழிநீரின் மொழிகள்
ஆவதொன்றுமிலை நீ எனக்கில்லை அறிவேன்
ஆயினும் தேடுகிறேன் தளராத மனமுமாய் (கல்லாம்)
All rights reserved for the poem. Leela Narayanaswamy©
Written for Mr. Sibu Sukumaran for an album according to tune already set in June 2010.

59. நான்மறை போற்றிடும்

 நான்மறை  போற்றிடும் நான்முகன் தேவிநீ நாவில் அருள்வாய் அம்மா
அநாதிகாலமாய் கானாம்ருதமுமாய் ஆதாரஸ்ருதியானவளே (நான்மறை)

பத்தைந்துமொன்றுமாம் மணிமாலையில்
           எழுத்தின் வடிவம் குறித்தவளே
நான்மறையோடு நன்னான்குமிரண்டான
            நல்லறிவின் ரூபமே தாள் பணிந்தோம் (நான்மறை)

எழிலாய்ப்போழியுமிசைமழையிலேழு ஸ்வரங்களுயர்ந்ததிதா
இடக்கையில் ஏந்தும் புத்தகமும் ஈன்றிடும் சகலஞானம்
துங்காதீரம்வாழும் தேவி சரணம் அம்மா
துங்காதீரம்வாழும் தேவி சரணம் அம்மா
கச்சபீ வீணையை மீட்டிடுமென் கானமனோகரி கண்திறவாய்
கச்சபீ வீணையை மீட்டிடுமென் கானமனோகரி கண்திறவாய்  (நான்மறை)

அம்பாபுரியாம் கூத்தனூரில் அருளிடும் ஆனந்த சரஸ்வதியே
இயலிசை நாடக ரூபம் நீயே ஈசனின் இளையவளருள்வாயே
வெண்பட்டுடுத்த வேணி வேண்டும் வரம் தருவாய்
வெண்பட்டுடுத்த வேணி வேண்டும் வரம் தருவாய்
வெண்தாமரை அமரும் வாக்வாதினி சாரதாதேவி நீ கண்திறவாய்
வெண்தாமரை அமரும் வாக்வாதினி சாரதாதேவி நீ கண்திறவாய் (நான்மறை)All rights reserved for the poem. Leela Narayanaswamy©
Written for Mr. Sibu Sukumaran for an album according to tune already set in June 2010.


58.கண்ணா கார்வண்ணா

கண்ணா கார்வண்ணா நந்தகோகுலத்து கோபியரின் மன்னா
கண்ணா... கார்வண்ணா... வெண்ணைதிருடி உண்ணும் கள்வா கமலக்கண்ணா
மாடுமேய்த்திடும் ஓர் இடையப்பையனாம்
மனமயக்கும் குழலூதும் பாலனாம்  (கண்ணா)

அன்னைக்காக உரலோடு பிணைந்து நின்றாயே
அசுரகளை அதிசயமாய் கொன்றோழிதித்தாயே
காளிங்கனின் முடிமேலே ஆடிநின்றாயே
கருணையுடன் கோவர்த்தனக்குடை பிடித்தாயே
கண்ணா..............................................................................
மாயக்கலையிலே மன்னா மனதில் நின்ற மாதவா(கண்ணா)

தர்மம் காக்க பாஞ்சஜன்ய சங்கெடுத்தாயே
தர்மநெறி பாடமாக கீதை தந்தாயே
நல்லோர்க்கு காவலனாய் அருகிருப்பவனே
பல்லாண்டு பாடிநின்றோம் பாலகோபனே
கண்ணா............................................................................
அழகுமுடியில் மயிலின் இறகு ஆட ஓடி வா   (கண்ணா)
All rights reserved for the poem. Leela Narayanaswamy©
Written for Mr. Sibu Sukumaran for an album according to tune already set in June 2010.

57.ஆடிவா நீ ஆதிசக்தி

ஆடிவா நீ ஆதிசக்தி ஆயிரங்கண்ணாளே
நாடிவந்தே படையல் வைத்தே கூடிப்பாடுகின்றோம் (ஆடிவா)

பால்குடம் எடுத்தோம் இங்கே மாவிளக்கேற்றி வைத்தோம்
மாரியம்மா ....... முத்துமாரி.............                            ( ஆடிவா)

மாங்காட்டில் நீ காமாக்ஷி காசி விசாலாக்ஷி
காஞ்சியில் அயன் அரி அரனார் இவருன் ஆசனமாவாரே
பூமிதித்து வந்தோம் குண்டத்து காளியம்மா
பாழும் அசுரரைக் கொன்றேழு கபாலமணிந்தவளே
சிவந்த பட்டும் உடுத்தவளே மருவூர் அரசி மங்கலங்களருள்வாய்
அங்கயற்கண்ணீ .....அரியின் தங்காய் ..............(ஆடிவா)

அம்பும் வில்லும் கேடயமும் வேலும் சூலம் சக்ரமுமாய்
அபயமுத்திரை சங்குடனே எட்டு கைகளுமாய்
திருவாரூரில் ரௌத்ரி நீ திருமயிலையிலே கற்பகம் நீ
திருவேற்காட்டில் கருமாரி கருநிறம் கொண்டவளே
சமயபுரம்வாழ் உமையவளே சங்கரநாயகி  மங்கலங்களருள்வாய்
குங்குமச்செல்வீ .......ஓங்காரி தாயே..........(ஆடிவா)
All rights reserved for the poem. Leela Narayanaswamy©
Written for Mr. Sibu Sukumaran for an album according to tune already set in June 2010.